Sut i Brynu Crys Gwisg y Dynion Perffaith

Norman Carter 11-06-2023
Norman Carter

Rheol #1 Gwahaniaethu Crysau Gwisg & Crysau Achlysurol

Ar y chwith – crys ffrog. Ar y dde - crys achlysurol.
  1. A yw cyff crys ½-1 modfedd yn weladwy?
  2. A yw coler crys ½-1 modfedd i'w weld uwchben coler siaced eich siwt?
  3. Ydy'r pwyntiau ysgwydd (gwythïen) yn eistedd yn berffaith ar ymyl eich ysgwydd?
  4. Ydy'r crys yn dilyn siâp eich torso wrth iddo fynd i lawr? (Ni ddylai dy grys droi at yr ochrau.)
  5. Fedrwch chi godi eich breichiau uwch eich pen heb i'r crys dynnu nac ymestyn, a mynd yn rhydd?
  6. Allwch chi osod bys rhwng y botymau coler i fyny a'ch gwddf?

Bydd rhoi'r amser a dod o hyd i grys ffrog sy'n ticio'r blychau hyn i gyd yn rhoi crys cyfforddus, ymarferol ac sy'n ffitio fel maneg i chi.

Rheol #3 Rhowch Eich Crys i Mewn (A Chadw'ch Crys)

Does dim byd mwy rhwystredig na chael eich crys gwisg yn rhydd drwy gydol y dydd. Mae crys heb ei gyffwrdd neu grys gwael yn edrych yn flêr ac yn amhroffesiynol.

Sut mae gwneud yn siŵr bod fy nghrys yn aros yn gaeth?

  1. Prynwch grys ffrog o hyd traddodiadol. Weithiau mae gwneuthurwyr crysau modern yn ceisio arbed arian trwy fyrhau eu crysau gwisg. Sut ydych chi'n gwybod ai crys yw'r hyd cywir? O'i gymharu â'ch taldra, dylai crys ffrog o safon orffen sawl modfedd o dan eich gwregys.
  2. Sicrhewch fod gan waelod crys gwisg yr hem crwm clasurol yn y llunuchod. Mae hem syth lle mae'r crys yn gorffen mewn llinell lorweddol berffaith yn arwydd y dylid gwisgo'r crys heb ei dynnu (h.y. crys achlysurol ydyw).

Rheol #4 Cadwch Coler Eich Crys yn Syth

Dylai coler crys ffrog fod yn grimp ac yn syth. Mae coleri hyblyg yn edrych yn flêr ac yn amhroffesiynol.

Ond bydd hyd yn oed coler â starts yn drwm yn plygu ac yn anffurfio dros amser os na chaiff ei chynnal yn iawn. Mae angen arosiadau coler arnoch (a elwir hefyd yn stiffeners coler neu dabiau coler). Chwiliwch am grys ffrog gyda llewys bach y tu mewn i'r coler lle gallwch chi eu gosod.

Bydd rhai crysau'n dod gyda phlastig tenau neu goler metel stampiedig yn aros yn eu lle yn barod. Ond dyfalu beth? Maen nhw'n plygu hefyd!

Gweld hefyd: Ffabrigau Siwt Personol - Gwead a Moethus

Mae coler trwchus, premiwm, symudadwy yn cadw siâp eich coler ac yn ei chadw'n edrych yn wych am flynyddoedd i ddod.

Sut mae cadw fy ngholer i sefyll?

Mae'r ateb yn gorwedd ym mlwch eich crys – y rhan o'ch crys lle mae'r tyllau botymau. Bydd gan grys ffrog o safon placed mwy trwchus sy'n helpu i gynnal eich coler a'i chadw i sefyll.

Os yw placed eich crys wedi'i wneud â darn o ffabrig teneuach, fe welwch eich coler yn sagio. Mae hyn oherwydd bod pwysau eich coler yn gwthio i lawr ar eich crys. Nid yw'r cyfan ar goll - gallwch ddefnyddio coler crys i gadw'ch coler yn union lle rydych chi ei eisiau.

Gweld hefyd: Canllaw Ultimate I Brynu Siwt

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.