Pam ddylai dynion ifanc wisgo Aberteifi?

Norman Carter 18-10-2023
Norman Carter

Dilledyn tywydd cŵl y mae angen i ddynion ifanc ei wisgo

Mae angen i ddynion ifanc ddeffro ac edrych ar opsiwn pwysig ar gyfer gwisg gaeaf: yr gardigan .

Tra bod yna ddigonedd o siwmperi siwmper a gwddf V ar foneddigion ifanc heddiw, dydy cardigans ddim.

Mae angen i'r dynion hyn ystyried y darn hwn o ddillad ymarferol a chwaethus.

Gweld hefyd: Sut i Glymu Cwlwm y Caffi

Aberteifi fel Dillad chwaethus

Mae tymereddau oerach yn gofyn am ddillad sy'n gweithio'n dda i gadw gwres y corff tra'n cynyddu steil personol dyn.

Mae dynion iau yn cyfyngu eu hunain heddiw trwy ddiystyru dillad, fel yr gardigan, a fyddai yn dda iawn i harddu eu delw a'u cadw yn gynnes.

Mae'n hen bryd i fwy o ddynion yn eu hugeiniau droi at yr cardigan i gadw'n gynnes a dangos eu bod gwybod beth yw ffasiwn glasurol.

Gweld hefyd: Sut i Baru Eich Esgidiau Gwisg A'ch Siwt

Argraff Heddiw o'r Aberteifi

Dwy ddelwedd sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am ddyn yn gwisgo cardigan. Hen ddyn yw'r cyntaf, a'r ail yw joc o'r 1950au mewn siwmper llythyrwr.

Os bydd dyn yn mynd heibio'r stereoteipiau hyn, bydd yn dod o hyd i ddilledyn diddorol a swyddogaethol ar gael iddo.

Os bydd dyn yn mynd heibio i'r stereoteipiau hyn, bydd yn dod o hyd i ddilledyn diddorol ac ymarferol ar gael iddo.

Mae siwmper yn wych ar gyfer y gaeaf a bydd cardigan yn dwyn i gof ddau-gymeriad pan fydd boi rhywbeth ugain yn hyderus. yn cerdded trwy'r dorf coctel yn gwisgoun.

Gadewch i ni ildio delweddau meddwl hen ffasiwn o'r gardigan fel peth hen amser a gwisgo rhywbeth gwahanol ar gyfer newid.

Mae cardigan wedi'i chyfateb â gwisg gaeaf yn dangos blas unigryw a dim ond gall dyn sy'n gyfarwydd â steil parhaol werthfawrogi – boed y dyn hwnnw.

Ansawdd, nid Nifer Aberteifi

Fel gydag unrhyw ddillad da, o jîns i sanau i arferiad siwt, mynnwch ddillad o safon hyd yn oed os yw'n ddrytach. Bydd wedi ei wneud o well defnyddiau, yn para yn hwy, ac yn edrych yn well arnoch.

Os dewch ar draws rhai bargeinion da, yna mynnwch dri neu bedwar, yn dibynnu ar eich daearyddiaeth (bydd angen mwy o aeaf ar ddyn yn Minnesota. gwisgo na dyn yn Mississippi). Cadwch gydbwysedd o siwmper a chardigan yn eich cwpwrdd dillad.

Efallai y byddai'n teimlo fel mynd allan ar goes i ddyn ifanc wisgo cardigan, ond byddwch yn dawel eich meddwl y gall unrhyw ddyn ifanc ei wneud. Cyn belled â'i fod yn cydlynu'r gardigan gyda'r wisg, yn ei gwisgo'n hyderus, ac yn cysoni ei ddarnau cwpwrdd dillad gaeaf, bydd dyn ifanc mewn cardigan yn gwneud dewis ffasiwn beiddgar ond cadarn.

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.