Infograffeg Sut i Gwisgo Tei Du - Canllaw Gweledol ar gyfer Gwisgo Tuxedo

Norman Carter 30-06-2023
Norman Carter

Mae gwisgo Tei Du yn syml.

Yn wahanol i unrhyw wisg arall – mae’r rheolau sy’n ei ddiffinio wedi’u gosod allan yn glir.

Gweld hefyd: Siwtiau Dynion - Siwt Custom vs Off The Rack - Pa Un Yw Gorau?

Mae lle i “mân” – ac rwy’n golygu mân – amrywiad.

Ond trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn y canllaw gweledol hwn byddwch yn un o'r dynion sydd wedi gwisgo orau mewn unrhyw ddigwyddiad tei du.

Gweld hefyd: Y Canllaw Gorau i Esgidiau Gwisg Swêd Dynion

Mae gennych gwestiwn am sut dylai eich dillad tei du ffitio - cliciwch yma i weld fy nghanllaw gweledol ar sut y dylai siwt ffitio.

Angen gwybod sut i glymu tei bwa - cliciwch yma am fy cyfarwyddyd gweledol clir ar sut i glymu tei bwa.

Eisiau darllen mwy o fanylion am wisgo tei du – edrychwch ar fy erthygl 3000 gair yn Art of Manliness.

Eisiau clymu y cyfan gyda'i gilydd a dysgu sut i wisgo fel James Bond? Gwyliwch y fideo isod 🙂

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.