Dillad Isaf Thermol Dynion

Norman Carter 18-10-2023
Norman Carter
amddiffyniad tymor oer.
 • Nid yw'n darparu llawer o amddiffyniad mewn tywydd oer (32 i 10 Gradd Fahrenheit) a gall gadw lleithder gan arwain at oeri'r croen yn gyflym os bydd llawer o chwys yn cronni yn yr haen sylfaen.
 • Gwael Ffit - yn creu mannau poeth, anghysur a llid
 • Cwmnïau Rwy'n Argymell: Dim

  //www.stylepodcaster.com/wp-content/ audiormrs/RMRS-Carol-Davis-Sportswear-Thermal-Dillad-Isaf-Cyfweliad.mp3

  Podlediad: Chwarae mewn ffenest newydd

  Mae'r hydref yma ac mae'r gaeaf rownd y gornel. O'r herwydd, mae'n bryd dechrau meddwl am haenu.

  Haenu yw'r ffordd orau o amddiffyn eich hun rhag tywydd oer eithafol.

  Wrth wneud yn iawn, gall fod y gwahaniaeth rhwng gwenu mewn eira storm neu sylweddoli bod eich penwythnos wedi'i dorri'n fyr oherwydd nad ydych chi'n barod.

  Gellir rhannu haenau yn dair rhan - Yr haen sylfaen, yr haen inswleiddio, a'r haen allanol amddiffynnol.

  Mae'r erthygl hon yn ymdrin â'r haen sylfaen, yr haen y mae llawer o ddynion naill ai'n ei hesgeuluso neu'n gwisgo'r math anghywir o ffabrig ar gam.

  3 Ffabrigau Dillad Isaf Thermol Cyffredin - Manteision & Cyfyngiadau

  Fabrigau Dillad Isaf Thermol Synthetig

  O ran haen sylfaen mewn tywydd oer, ffabrigau synthetig a wneir yn arbennig ar gyfer yr amodau hyn yw'r aur safonol.

  Yn aml yn gyfuniadau unigryw a phatent o bolyester, neilon, spandex, a lycra, mae'r ffabrigau uwch-dechnoleg hyn o waith dyn yn cyflawni'r cydbwysedd delfrydol o wiciad lleithder a chadw gwres na all unrhyw ffabrig arall gyfateb.

  Mae Malden Mills yn Malden, Massachusetts yn arweinydd yn y diwydiant a'u llinell o ffabrigau polartec yw'r gorau yn y byd ar gyfer haenu sylfaen tywydd oer.

  Ffatigau Dillad Isaf Thermol Gwlân

  Eiliad agos, datblygwyd y ffibr hwn gan natur i weithio fel gwiail lleithder a chadw gwres. Anos dod o hyd ac ychydig yn ddrud,mae wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd gan archwilwyr tywydd oer, milwrol, a helwyr.

  Y problemau gyda gwlân fodd bynnag yw bod llawer o bobl yn ymateb yn negyddol iddo pan gaiff ei osod yn agos at y croen. Gall brechau, cosi a chosi arwain at hynny.

  Ffatigau Dillad Isaf Thermol Cotwm

  Traean pell, mae cotwm yn rhad ac yn helaeth. Fodd bynnag, mae'n insiwleiddio'n wael a phan gaiff ei wisgo fel haenen sylfaen mewn tywydd oer mae'n cadw lleithder.

  Mae hyn yn DRWG, oherwydd pe bai aer oer yn taro'ch croen - neu os bydd digon o leithder yn cronni, gall hyn arwain at golli gwres yn gyflym.

  Nid yw cotwm ond yn ddefnyddiol fel haen sylfaen pan fyddwch yn mynd i fod y tu allan ond yn gymharol anweithgar (enghraifft – gwylio digwyddiad chwaraeon neu sefyll y tu allan am lai nag ychydig oriau). Yn yr achos hwn gall ddal mewn clustog aer cynnes - ond dim llawer arall.

  Pam Mae Lleithder yn Gwau Mor Bwysig Wrth Ddewis Dillad Isaf Thermol?

  Diben gwisgo dillad isaf thermol yw cadw'n gynnes. Er mwyn cadw'n gynnes, mae'n rhaid i chi aros yn sych. Bydd eich corff, pan fydd yn twymo, yn ceisio rheoli ei dymheredd trwy chwysu.

  O dan amodau arferol mae hyn yn wych - y weithred o anweddu gyda gwres tynnu oddi ar wyneb y croen, gan ei oeri. Fodd bynnag, pan fyddwch wedi'ch gorchuddio â dillad, mae hyn yn dod yn broblem os nad yw'r ffabrig wedi'i gynllunio i ddelio â'r lleithder.

  Gall gormod o leithder gronni arwain at graidd gwlyb, a fydd yn oer os yw'n dod i gysylltiad â hi. bydd aerdod â rhuthr o golli gwres a/neu ddirlenwi'r dillad craidd sydd wedyn yn colli ei briodweddau insiwleiddio. A all eto arwain at golli gwres yn gyflym.

  Rydych chi eisiau dillad isaf thermol sy'n symud lleithder i bob pwrpas trwy'r ffabrig ac allan i'r haen ganol (beth sy'n digwydd dyma erthygl arallïŠ) Mae ffabrigau synthetig fel Polartec a llawer o wlân yn ei wneud hyn – nid yw cotwm yn gwneud gwaith da pan fydd yn haenog (mae gwisgo ynddo'i hun yn stori arall).

  Sut Mae Haen denau o Ffabrig Synthetig neu Wlân yn Fy Nghadw'n Gynnes?

  Y gyfrinach yw Llofft. Mae llofft yn ganlyniad i wehydd dwysedd isel sy'n sicrhau bod y ffabrig yn cynnal ei ffurf ac yn dal aer. Mae ffabrigau ag atig da yn gwneud gwaith ardderchog yn eich insiwleiddio rhag colli gwres ac yn atal yr oerfel rhag treiddio i mewn.

  Gweld hefyd: Y Gwisg Priodas Priodol Ar Gyfer Priodfab A Sut i'w Hoelio

  Maen nhw'n cadw'ch corff yn gynnes gyda'r gofod lleiaf posibl a'r hyblygrwydd mwyaf - nodwedd bwysig i'r rhai sydd am leihau swmp.

  1>

  Mathau o Ddillad Isaf Thermol - Manteision & Anfanteision

  Dillad Isaf Thermol Tywydd Oer Eithafol

  Manteision

  • Will Wick Ffwrdd Mwyaf o Leithder<14
  • Ffit Gwych - Wedi'i adeiladu ar gyfer adeiladu athletaidd gyda thyllau armholau uwch a chodiad trowsus is. Ffit agos ar hyd y torso a chysylltiadau ag eithafion – caniateir symudiad gwell.
  • Adeiladu Un Darn – Yn amddiffyn y darn canol a dim ond un darn y mae'n rhaid i chi ei brynu.
  • Amddiffyn eithaf – amddiffyniad arddyrnau a ffêr.
  • 14>
  • Yn darparuamddiffyniad canolig i eithafol rhag oerfel - digonol ar gyfer dod i gysylltiad ag oerfel ac oerfel eithafol gyda haenau eraill (-40 i 50 gradd Fahrenheit - gyda haenau eraill).
  • Gellir gwisgo ffabrig ymestyn aml-gyfeiriad am gyfnodau hir (24 awr a mwy) heb flinder.
  • Gwrthsefyll bacteria – gellir ei wisgo am wythnosau (helwyr, gwersyllwyr, milwrol)
  • Gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth eang o amodau eithafol - SCUBA, Pysgota Iâ , Mynydda, Hela yn Alaska, Byw ym Minneapolis yn ystod y Gaeaf.

  Anfanteision

  • Cost Uchel ($100-$300)
  • Nid yw dyluniad un darn bob amser yn optimaidd ar gyfer y rhai sydd eisiau dim ond amddiffyniad o'r brig neu'r gwaelod.
  • Ddim yn addas ar gyfer amddiffyn rhag tywydd oer (dros 50 Gradd Fahrenheit) a bydd angen ei dynnu i ffwrdd os bydd y tymheredd yn codi.
  • Wedi'i wneud o ffabrig mwy trwchus a all ffitio'n agos ond a fydd yn dal i ychwanegu rhywfaint o swmp. Gall ddal ar ddillad – er bod gan adeiladau pen uwch orffeniad wyneb slic yn aml.

  Company I Argymell: Carol Davis Sportswear (Gwnaed yn UDA)

  Sylwer: yn anffodus mae Carol wedi cau ei busnes OND rwyf wedi profi cynhyrchion a grybwyllwyd yn bersonol ac yn eu hargymell i chi.

  Rwyf wedi prynu tua 8 set o ddillad isaf thermol Carol Davis dros y degawd diwethaf (FYI - fe'u gelwir yn sanau corff ar y wefan). Rhoddais y rhan fwyaf yn anrhegion, ac mae'r ddau sydd gennyf yn bersonol o hyd mewn gwychgweithio siâp ar ôl 100 o olchiadau a hyd yn oed mwy o draul.

  Rwyf wedi eu defnyddio ar gyfer reidio beic modur tywydd oer, rhedeg tywydd oer, ar 2 leoliad Corfflu Morol, ac yn fwyaf diweddar maent yn gwisgo bob dydd o fis Rhagfyr i ddechrau mis Mawrth pan fyddaf yn gadael y tŷ (Rwy'n byw yn y Northwoods, Wisconsin). Rwyf hyd yn oed wedi eu gwisgo o dan fy siwtiau pan dreuliais lawer o amser yn symud drwy strydoedd oer Kyiv, Wcráin yn y gaeaf.

  Perfformiad Dillad Isaf Thermol

  Manteision

  • Will Wick Ffwrdd Mwyaf Lleithder
  • Ffit Gwych - Wedi'i adeiladu ar gyfer adeiladu athletau gyda thyllau armholau uwch a chodiad trowsus is. Ffit agos ar hyd y torso a chysylltiadau ag eithafion – caniateir symudiad gwell.
  • Wedi'i wneud o ffabrigau slic nad ydynt yn dal ac sydd wedi'u gwneud i'w gwisgo o dan ddillad neu offer eraill.
  • Yn darparu amddiffyniad canolig i olau yn erbyn oerfel – digonol ar gyfer amlygiad canolig i dywydd oer (32 i 50 gradd Fahrenheit).
  • Lliwiau a dyluniadau hwyliog

  Anfanteision

  • Cost Uchel – $30 – $100 y darn (top neu waelod)
  • Ddim yn addas ar gyfer amddiffyniad oer eithafol (llai na 10 Gradd Fahrenheit).
  • Efallai na fydd Tight Fit yn gweithio yn y tymor hir (24 awr a mwy) gwisgo.
  • Nid yw dyluniad dau ddarn bob amser yn diogelu'r rhan ganol, arddyrnau, fferau.

  Cwmnïau Rwy'n Argymell: Torri'r Iâ, O dan Armor Cold Gear

  Fy mhrofiad gyda'r cwmnïau hyn ywcyfyngedig. Rwyf wedi teimlo ac edrych ar eu dillad, ac yn seiliedig ar fy ymchwil mae'r ffibrau maen nhw'n eu defnyddio yn gyfuniadau neu wlân o ansawdd. Dyma sail fy argymhelliad.

  Awgrym ar gyfer arbed costau yw chwilio am frandiau ysgubol yn eich siopau adrannol mwy – os ydych yn deall cyfansoddiad y ffabrig, gallwch ddod o hyd i offer perfformiad tebyg ar gyfer 1/3 y pris. Dyna rym gwybodaeth!

  Dillad Isaf Thermol Cyfuniad Cotwm Synthetig Rhad

  Manteision

  • Is Cost
  • Will Wick Peth Lleithder
  • Yn darparu amddiffyniad golau – digonol ar gyfer amlygiad byr i dywydd oer (32 i 50 gradd Fahrenheit).

  Anfanteision

  • Ddim yn addas ar gyfer amddiffyniad oer tymor hir.
  • Yn darparu ychydig o amddiffyniad mewn tywydd oer eithafol (10 Gradd Fahrenheit ac yn is)
  • Gall ffit gwael greu poeth smotiau, anghysur a llid

  Cwmnïau Rwy'n Argymell: Duofold Thermals Pwysau Canolog Dynion

  Gweld hefyd: 10 Colognes Merched Yn Hollol CARU Ar Ddynion

  Perfformiwr da – roeddwn i'n arfer defnyddio'r rhain wrth ddringo tyrau cyfathrebu radio yn Iowa yn ystod y gaeaf. Nid ar gyfer oerfel eithafol, bydd y rhain yn gwneud y gamp i ddefnyddwyr achlysurol.

  Dillad Isaf Thermol Cotwm

  Manteision

  • Cost Isel
  • Yn darparu amddiffyniad golau pan nad ydych yn actif – yn ddigonol ar gyfer amlygiad byr i dywydd oer (40 i 50 gradd Fahrenheit).

  Anfanteision

  • Ddim yn addas am hir

  Norman Carter

  Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.