Beth Sy'n Gwneud Dyn Steilus? 10 Cwestiwn I Brofi Eich Gwybodaeth Steil

Norman Carter 05-10-2023
Norman Carter

Os ydych chi'n darllen hwn...

Mae'n bur debyg nad ydych chi'n newydd yma.

Mae'n debyg eich bod chi wedi pori'r wefan hon…

Gweld hefyd: Ffabrigau Siwt Custom

Darllen erthyglau, gwylio fy fideos…

Nawr gadewch i mi ofyn... pa mor chwaethus ydych chi ?

 • Wiz steil?
 • Yn dal i fod yn ddechreuwr?
 • Rhywle yn y canol?

Beth bynnag yw eich lefel ar y raddfa “chwaethus”…

Gwybodaeth yw pŵer .

A beth yw'r ffordd orau o ddilysu eich gwybodaeth…neu ei ehangu ymhellach?

Gweld hefyd: Arweinlyfr I Godau Gwisg Gymdeithasol I Ddynion

Trwy sefyll prawf.

Felly rhowch gynnig ar y cwis hwn – 10 cwestiwn i brofi eich gwybodaeth arddull .

Pob lwc!

Cymerwch y cwis arddull isod.

Defnyddiwch feiro a phapur i ysgrifennu eich atebion. Yna gallwch sgrolio i lawr ymhellach i ddarganfod yr atebion cywir (ac esboniadau ar gyfer pob un). Dim twyllo!

1. Beth Ddylai Fod Yn Bwysig i Ddyn: Arddull Neu Ffasiwn?

2. Beth sy'n Bwysig: Ffit Dillad neu Brand Dillad?

3. A yw Brand Dillad o Bwys Mewn gwirionedd? Ydw neu Nac ydw?

4. Pa Esgid Yw'r Mwyaf Ffurfiol? Esgid A, Esgid B neu Esgid C?

5. Pa Sbectol Haul Sy'n Gweithio I'r Mwyafrif O Siapiau Wyneb: Hedfan Clasurol neu Forwyr Ffordd Clasurol?

6. A Oes Gwahaniaeth Wahanol Rhwng Crysau Gwisg & Botwm Achlysurol Downs? Ydw neu Nac ydw?

7. Pa Fath o Rasel Fydd Yn Rhoi'r Eillio Gorau i Chi?

  Math Razor Syth
 • Rael Diogelwch
 • Rael Cetris
 • Raelydd tafladwy<6
 • TrydanRazor
 • Mae'n gwestiwn tric

8>8. A Oes Gwahaniaeth Wahanol Rhwng Siaced Siwt, Siaced Chwaraeon & Siaced Blazer? Ydw neu Nac ydw?

9. Pe bai Dyn yn Gallu Brynu Un Siwt, Pa Lliw Ddylai Fo Fod?

 • Du
 • Charcoal Grey
 • Navy Blue
 • Mae'n cwestiwn tric

10. A Ddylai Popeth Rydych Chi'n Gwisgo Baru? Oes Neu Na?

Bonws: Oes Angen I Chi Wario $1,000 Ar Oriawr I Fod yn Steilus? Ydw neu Nac ydw?

Nawr mae'n bryd trafod yr atebion…

Cwestiwn #1 – Beth Ddylai Fod Yn Bwysig i Ddyn: Arddull neu Ffasiwn ?

Ateb: Arddull

Rhag ofn nad ydych chi'n glir sut mae steil a ffasiwn yn wahanol …Rydw i'n mynd i'w dorri lawr i chi.

Arddull yw'r cynllun o roi eich dillad at ei gilydd. Yn y bôn, dyma “genre” pa bynnag set o ddillad rydych chi'n dewis eu gwisgo.

Yn y cyfamser, mae ffasiwn yn cwmpasu'r tueddiadau a'r cyfuniadau dillad sy'n boblogaidd am amser penodol. Mae unrhyw wisg sy'n dod allan erioed yn fath o ffasiwn (boed i'w gweld ar y teledu, cylchgronau neu ddillad gwisgo i fyny mewn siop ddillad). Mae ffasiwn yn galw am arbrofion.

Ond mae arddull yn cyfyngu ar yr arbrofion hynny i ychydig dethol gyda phŵer parhaol gwirioneddol. Nhw yw'r rhai sy'n gweithio tuag at fynegi unigoliaeth person. Fel y dywedodd y dylunydd Yves Saint Laurent: “Ffasiwn yn pylu, steil yn dragwyddol.”

Arddull yn wir yn dragwyddol. Mae'n anfon aneges reoledig a all ddisgrifio eich gyrfa, personoliaeth, gwerthoedd, cefndir, ac ati. Felly gall gymryd amser i ddatblygu a churadu eich steil eich hun. Dyna pam y dylai fod yn bwysig na ffasiwn.

#2 – Beth sy'n Fwy Pwysig: Dillad Ffit neu Dillad Brand ?

Ateb : Ffit Dillad

Gallwch brynu dilledyn pen uchel, wedi'i wneud o ddeunyddiau cain iawn. Ond os nad yw'n ffitio'n iawn i chi (fel wedi'i deilwra i'ch math o gorff) yna beth yw'r pwynt?

Mae ffit yn frenin. Mae'n elfen graidd o byramid arddull dynion

. Heb ffit iawn – byddech chi'n gadael i'r dillad eich “gwisgo” pan mae i fod i'r gwrthwyneb.

Felly mae'n help dod o hyd i deiliwr da yn eich ardal a all addasu ffit eich dillad. Cofiwch eu trin fel ffrind…a byddan nhw'n darparu eu gwasanaethau gorau i chi.

#3 – Ydy Brand Dillad o Bwys Mewn Gwirionedd?

Ateb: Ydy

Y gwir amdani yw nad yw brandiau dillad yn gyfnewidiol. Mae pob brand yn gwneud ei beth ei hun o ran y mathau o ddillad, y farchnad darged, meintiau sydd ar gael, ac ati.

Os gallwch chi ddod o hyd i un brand sy'n cydweddu'n berffaith â'ch math o gorff ... ac sydd â'r stwff priodol ar gyfer eich steil personol... bingo! Arhoswch yn ffyddlon iddo. Mae'n werth talu'n ychwanegol amdano.

Mae'r brand dillad delfrydol yn gwneud eich bywyd yn haws. Mae ganddo amrywiaeth o eitemau oddi ar y rac y byddech chi'n mwynhau eu gwisgo (heb fynd â nhw i'rteiliwr bob tro). Mae hyd yn oed yn well os yw negeseuon y brand yn atseinio eich gwerthoedd – fel gofalu am yr amgylchedd neu helpu eraill.

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.