Beth i'w Wneud Gyda Set Swmpus o Allweddi

Norman Carter 18-10-2023
Norman Carter

Allweddi tŷ,

Allweddi car,

Allweddi gwaith,

Allweddi locer y gampfa….…

Mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen.

Cyn i chi ei wybod, mae gennych chi set swmpus o fetel sy'n eich pwyso chi.

O ddifrif – fe allech chi ddefnyddio'r fodrwy 25-punt yma i godi pwysau!<1

Felly sut i ddelio â set swmpus o allweddi a symleiddio'r hyn sydd gennych chi?

Yn yr erthygl a'r fideo hwn rydw i'n rhannu 3 awgrym gyda chi.

Barod?

Dewch i ni ddechrau!

1. Symleiddiwch Nifer yr Allweddi rydych chi'n eu Cario

Swnio'n amlwg – iawn?

Ond mae “key creep” yn digwydd i'r gorau ohonom 🙂

Edrychwch ar bob allwedd a gofynnwch

Mae'n cymryd ychydig funudau i ddarganfod – ond mae'r system Allwedd Rhad ac Am Ddim yn gadarn!

Ydw i wedi defnyddio hwn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?

A wnes i ddefnyddio’r allwedd hon yn ystod y mis diwethaf?

A all eich P.O. Allwedd blwch yn cael ei adael yn eich lori? (Rwy'n gwneud hyn – hefyd rwyf bob amser yn gyrru fy nhryc i'r swyddfa bost!)

A oes angen i chi gario allweddi eich cynhwysydd storio pan fyddwch ond yn eu defnyddio unwaith y mis?

Allwch chi rydych yn defnyddio valet bysellau sy'n eich galluogi i lithro'n hawdd oddi ar fysellau nad ydych yn eu defnyddio'n aml a'u hailgysylltu pan fo angen?

Gofynnwch y cwestiynau, a chadwch yr hanfodion yn unig.

Gweld hefyd: Yr 20 Colognes Dynion Rhywiol Gorau i Aroglu'n Anhygoel Yn 2023

2. Defnyddio Waled Allwedd

Mae waledi allweddol wedi dod yn un o'r arddulliau waled dynion prinnaf mewn siopau adrannol, ond yn ffodus gellir eu prynu'n hawdd ar-lein.

Dyma'r set allweddi rwy'n ei defnyddio nawr i drefnu fy allweddi!

Yn fy mhrofiad i, rydych chi eisiau myndgyda waled sydd ag atodiad cylch allweddi cryf - anaml y bydd y lledr yn treulio'n gyflymach na system atodi allwedd sydd wedi'i gwneud yn wael!

Fy hoff waledi allweddi?

  1. Osgood Marley Eight Hook Achos
  2. Bag Allwedd Lledr Teemzone
  3. Achos Allwedd Lledr Teemzone (siâp unigryw ar gyfer larymau ceir)

Mae waledi allweddol yn ddelfrydol ar gyfer dyn ag allweddi lluosog oherwydd eu bod yn trefnu yr allweddi mewn modd trefnus. Maen nhw'n sipio i fyny i ganiatáu i'r allweddi gael eu cuddio'n daclus mewn poced blaen neu gefn.

2>3. Dim ond yn Berchen ar yr Edrychiad Allwedd Swmpus

Dim ffordd o fynd o gwmpas yn cario dwsin o allweddi?

Angen cario 25 allwedd gan mai chi yw cloeon eich ysgol?<1

Gweld hefyd: Y Sbectol Haul Cywir Ar Gyfer Eich Siâp Wyneb Infographic

Dim problem – yna dim ond HUN yr olwg!

Buddsoddwch mewn cylch allweddi proffesiynol sydd wedi'i gynllunio i drefnu nifer fawr o allweddi ac sy'n rhoi hyblygrwydd symud i chi.

FYI – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gyda'ch cyflogwr i weld a ellir ei brynu fel traul busnes.

Ond hyd yn oed os na all – yr amser a'r rhwyddineb a ddaw yn sgil cael yr offeryn cywir ar gyfer y swydd bob amser yn werth y buddsoddiad ar gyfer gweithiwr proffesiynol.

Fy hoff ddeiliaid allweddi, modrwyau a systemau trefniadaeth? (di-waled)

  1. Deiliad Allwedd Sensi
  2. System Trefniadaeth Glyfar Allweddol
  3. System FreeKey

Cliciwch isod i wylio y fideo – Beth i'w Wneud Gyda Set Swmpus O Allweddi

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.