5 Steil Gwallt Dyn Ar Gyfer Gwallt Tenau - Torri Gwallt ar gyfer Cilio Llinellau Gwallt

Norman Carter 01-10-2023
Norman Carter
 1. Cadwch eich gwallt yn fyr i leihau ymddangosiad gwallt teneuo ac i roi rhywfaint o hwb i'ch gwallt (sy'n gwneud iddo edrych fel bod gennych wallt mwy trwchus).
 2. Tyfu gwallt wyneb - mae'n cyfeirio sylw o'ch gwallt teneuo i'ch wyneb.
 3. Osgowch steilio'ch gwallt teneuo â chynhyrchion steilio trwm, trwchus fel cwyr. Bydd hyn yn gwneud i ddarnau tenau o wallt edrych yn fwy gwastad, yn deneuach ac yn fwy amlwg. Bydd cynhyrchion trymach hefyd yn pwyso'ch gwallt i lawr ac yn ei glwmpio gyda'i gilydd, sy'n golygu y bydd croen y pen hyd yn oed yn fwy gweladwy.
 4. Defnyddiwch gynhyrchion steilio ysgafnach fel mousse neu gel gwallt ar gyfer dynion â gwallt teneuo - byddan nhw'n ychwanegu cyfaint at eich gwallt ac yn gwneud iddo edrych yn fwy trwchus.
 5. Peidiwch byth â throi at grib dros . O ddifrif – mae hyn yn twyllo neb ac mae'n dod â mwy o sylw i'ch gwallt nag y byddai torri gwallt arferol erioed. Wedi'i ysbrydoli gan George Clooney, mae'r steil gwallt hwn ar gyfer dynion â gwallt tenau wedi'i dorri'n fyr clipiwr ar yr ochrau a'r cefn a hyd bys chwith ar ei ben.

  Yna mae'r gwallt yn cael ei steilio ymlaen.

  Mae natur anweddog Toriad Cesar yn ei gwneud hi'n edrych fel bod gennych chi fwy o wallt ar ei ben.

  Steiliwch y toriad gwallt hwn gyda pomade ysgafn neu gel a'i frwsio ymlaen â'ch bysedd - bydd hyn yn helpu i guddio llinell wallt sy'n cilio a thop teneuo.

  Enwyd y Toriad Cesar ar ôl ymerawdwr Rhufain – JuliusCesar. Roedd dynion Rhufeinig yn gredinwyr mewn gwallt byr. Roedd yn dynodi gwareiddiad diwylliedig a soffistigedig, yn wahanol i'r barbariaid a fyddai'n gadael i'w gwallt dyfu'n hir.

  Os ydych chi'n dioddef o deneuo gwallt – edrychwch ar Becyn Trin Gwallt Teneuo VITAMAN.

  Rydych chi'n cael y tri chynnyrch sydd eu hangen arnoch chi (Sampŵ Cyfrol, Cyflyrydd Cyfrol a Bwyd Gwallt) i drwytho a chryfhau'ch gwallt yn naturiol o'r llwybr i fyny.

  Gweld hefyd: Gwisgoedd Cwympo i Ddynion - Opsiynau Lliw, Arddull a Dillad

  Mae pob cit yn defnyddio cynhwysion naturiol pwerus fel Peppermint Oil, Quandong Seed Extract a Palmetto Fruit Extract i hybu twf gwallt trwy ysgogi cylchrediad a maethu eich ffoliglau gwallt.

  Gyda'ch cit, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau manwl fel eich bod yn gwybod sut a phryd i ddefnyddio'ch cynhyrchion i gael y canlyniadau gorau posibl a byddwch yn gweld canlyniadau go iawn mewn cyn lleied â 4 wythnos!

  Cliciwch yma am eich Pecyn Trin Gwallt Teneuo a chael US Shipping am ddim + gwarant arian yn ôl 100% os nad ydych wrth eich bodd â'r canlyniadau.

  • Cryfhau, cyfaint a thewhau gwallt teneuo/mân o'r gwraidd i fyny
  • Yn trwytho a chryfhau eich gwallt a chroen pen â Fitamin A, B, C, ac E
  • >Yn hyrwyddo tyfiant gwallt trwy ysgogi cylchrediad a maethu'ch ffoliglau gwallt
  • Cynnal croen y pen yn iach

  Torri Gwallt i Ddynion Gyda Gwallt Tenau 2: Pompadour Cefn Ysgubol

  I gyflawni y Pompadour Cefn Ysgubol – ysgubwch eich gwallt yn ôl dros eich pen.

  Gweld hefyd: Sut i Brynu Sanau o'r Ansawdd Gorau

  Chiangen uchder a chyfaint ar y blaen a'r ochrau byrrach y gellir eu tapio - mae gwneud hyn yn gwneud i'ch gwallt ar ei ben edrych yn fwy amlwg a mwy trwchus.

  Cadwch eich ymyl yn hir a brwsiwch neu sgubo'n ôl dros eich pen.

  Mae'r toriad gwallt hwn yn ddelfrydol os ydych chi'n datblygu darn moel ar eich corun - defnyddiwch y gwallt hir yn y blaen i ysgubo dros unrhyw ardal teneuo yn y cefn.

  Torri gwallt i Ddynion â Thin Gwallt 3: Y Criw Torri

  Fel y gwelir ar Channing Tatum, mae Toriad y Criw yn aml yn cael ei adnabod fel y 'cefn ac ochrau byr'. Dyma'r toriad i'r rhan fwyaf o ddynion.

  Gadewch eich gwallt yn hirach ar y top (1 fodfedd) a tapr yn y cefn a'r ochrau.

  Mae'r Criw Cut yn lleihau ymddangosiad gwallt yn teneuo oherwydd bod yr ochrau eillio yn gwneud i'r gwallt ar ei ben ymddangos yn llawnach.

  Os oes gennych smotyn moel ar y goron, dylid torri'r toriad hwn yn fyr iawn fel ei fod yn ymdoddi â gwallt teneuach.

  >Mae The Crew Cut hefyd yn opsiwn delfrydol ar gyfer gwneud llinell wallt sy'n cilio yn llai amlwg.

  Rheswm arall pam mae hwn yn doriad gwallt anhygoel i ddynion â gwallt teneuo yw ei fod yn lleihau lefel y cyferbyniad rhwng eich temlau a'r ochrau o'ch pen, gyda'r ochrau byrrach, teneuach yn creu rhith o linell wallt mwy gwastad.

  Ffaith Ddiddorol: Wedi'i chychwyn fel y 'Crew Haircut' – a fathwyd i ddisgrifio'r steiliau gwallt a wisgwyd gan aelodau o Harvard, Iâl, Princeton , Cornell, a thimau criwiau prifysgolion eraill, a oedd yn fyr icadwch y gwallt rhag cael ei chwythu i wyneb y rhwyfwr.

  Torri Gwallt i Ddynion Gyda Gwallt Tenau 4. Gwallt Gwead Pigog

  Y gwead pigog yw un o'r steiliau gwallt gorau ar gyfer teneuo gwallt – y mae uchder a gwead yn lleihau ymddangosiad gwallt sy'n teneuo.

  Mae pigau'n edrych yn fwy gwenieithus nad ydynt byth yn mynd allan o steil.

  Defnyddiwch gyda phylu, gwallt byr yn y cefn a'r hiraf yn mae'r blaen yn gweithio'n dda ar gyfer teneuo gwallt.

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.