101 Syniadau Anrhegion Dydd Tadau Ymarferol

Norman Carter 26-09-2023
Norman Carter

Rwy’n ei glywed dro ar ôl tro……

Mae dynion yn anodd siopa amdanyn nhw.

Sy’n ddoniol – fel y byddai’r rhan fwyaf ohonom ni’n bois anghytuno.

Y ffaith yw bod dynion yn hawdd iawn i'w plesio – gofynnwn am y gorau 🙂

O ddifrif – dwi'n gweld bod y rhan fwyaf o dynion eisiau gwerth uchel anrhegion.

Pethau y byddan nhw'n eu defnyddio sydd wedi'u hadeiladu i bara …….ac nid yw'n brifo os yw'r teclyn neu'r dillad yn edrych yn wych!

Angen help dod o hyd i anrhegion fel hyn?

Wel –  rydych chi mewn lwc. Rwyf wedi llunio rhestr o 101 o anrhegion dydd tadau  sydd wedi bodloni'r meini prawf hynny.

Mwynhewch!

Mae'r eitemau ar y rhestr hon i gyd yn sicr! Rwy'n berchen neu wedi defnyddio bron bob un ohonynt, ac mae'r gweddill wedi'i argymell yn fawr gan ddynion yr wyf yn ymddiried ynddynt.

Offer & Gwella'r Cartref

Stanley 94-248 Set Offer Perchennog Tai Cyffredinol 65-Darn

Yr holl bethau sylfaenol: tâp mesur, morthwyl, set sgriwdreifer, set clicied, allweddi hecs, a mwy. Set cychwyn gwych am bris gwych. Gwych ar gyfer tadau y mae eu pecynnau offer wedi dirywio dros y blynyddoedd nes eu bod yn cael eu gadael gyda chwpl o ddarnau dril anghydnaws a sgriwdreifer pen fflat wedi'u taflu mewn hen grât llaeth llychlyd.

Fflacholau Cell 3D Dyletswydd Trwm Maglite

Yn dal i fod yn bencampwr yn ei gategori, ar ôl yr holl flynyddoedd hyn. Anrheg ymarferol ymosodol i fechgyn ymosodol ymarferol. Dim nonsens.

2> Paracord Planet Nylon 550 pwys. Math III 7-Llinynset.

> Cyflyrydd Lledr Mêl Lledr

Un o fy hoff gyflyrwyr lledr! Mae'n gyflyrydd (yn cadw'r lledr yn feddal ac yn ystwyth) ac yn amddiffynnydd (yn helpu i gadw mandyllau'r tywydd wedi'u selio rhag dŵr a baw). Syml i'w ddefnyddio, yn dda i'ch lledr, ac yn bris gwych. Os nad ydych yn argyhoeddedig, gweler fy adolygiad yma" href="//www.realmenrealstyle.com/leather-honey-review/" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer">gweler fy adolygiad yma!

Laeth Lledr Chamberlain

Cyfres o gynhyrchion wedi'u rhifo ar gyfer triniaeth ledr drylwyr: #1 ar gyfer cyflyru, #2 ar gyfer glanhau, a #3 ar gyfer diddosi I unrhyw un sydd wir eisiau maldodi ei nwyddau lledr.

> Is-grysau Te Ribbed

Undershirts don Does dim rhaid i chi fod yn ddarnau anweithredol o rhwyllen y byddwch chi'n eu prynu mewn pum pecyn yn Walmart Buddsoddwch mewn ansawdd ac o'r diwedd gall eich tad gael isgrysau sy'n ffitio, yn amsugno ac yn cuddio lleithder, ac yn ei gadw'n edrych yn steilus ac yn teimlo'n wych. ?

> Maui Jim Kapalua

Ydy, mae'r hype yn wir.Bydd y lliwiau hyn yn para am oes — ac yn edrych yn wych wrth wneud Gwych i unrhyw un sydd wedi blino gwylio Dad yn prynu o leiaf dau bâr bob blwyddyn yn y siop gyffuriau> Wedi'i wneud yn UDA, yn galed fel ewinedd, ac wedi'i steilio'n hyfryd. Beth arall allech chi ofyn am fagiau?Uwchraddio gwedd teithio tad gydag ychydig o ddarnau o Blue Claw.

> Maxwell Scott Bags

Cwmni o Loegr yn gwneud Eidaleg â llaw cynhyrchion lledr ar werth yn yr Unol Daleithiau - pa mor amlddiwylliannol! Bagiau a bagiau dogfennau gwych ar gyfer y teithiwr o safon.

62>

Pecyn Athrylith - Bagiau Teithio Rhyfeddol o Glyfar

Felly rydw i wedi teithio bob mis am y 6 mis diwethaf – y bag sy'n cael ei hedfan gyda mi? Reit yma.

Rwyf wrth fy modd gyda'r rhestrau gwirio, y codenni i gyd, ansawdd yr adeiladwaith i gynnwys dolenni cadarn a handlen telesgopig. Teclyn teithiol gwych.

Anson Belt & Bwcl

Gweithrediad tad a mab o Dde Carolina yn gwneud gwregysau lledr main, cain gyda system “microadjust” y gellir ei haddasu. I gael y gwregys perffaith ffit — ac edrychiad craff!

> Brown, Diem Jeans

Os ydych chi wir yn caru eich tad, a mae'n hoff iawn o jîns, cyflwynwch ef i Christopher o Brown, Diem. Mae hwn yn wir denim pwrpasol - wedi'i deilwra i bob cwsmer o'r dechrau i'r diwedd. Does dim ffordd i wneud hwn yn syrpreis (mae angen i'r sawl sy'n cael y jîns fod yn rhan o'r broses adeiladu), ond bydd eich tad yn maddau i chi unwaith y bydd y pants yn cyrraedd.

D'Accord

Arddull De America a wnaed yma yn UDA. Ffordd wych (a chynnil) o annog eich tad i wisgo rhywbeth heblaw crysau-T yn yhaf…

5ed & Crysau Gwisg Ffit Slim Lamar

Mae crysau gwisg oddi ar y rac yn enfawr yn y canol. Nid ydynt hyd yn oed yn dod yn agos at ffitio dynion main neu athletaidd. Felly os oes gan eich tad strwythur main, gofynnwch iddo un o'r 5ed & Crysau ffit main Lamar, a gwyliwch ef yn gwenu wrth roi cynnig arni. Maen nhw'n gwneud siwmperi, hefyd, yr un mor denau eu ffitio.

Monte Carlo Tailors

Dillad pwrpasol am brisiau gwerth. Mae Raja yn dod o Bangkok, felly byddwch chi'n gweithio gydag ef o bell, ond mae'n hapus i Skype ac yn gwneud gwaith gwych. Ffrind da a rhywun y mae ei waith wedi creu argraff fawr arnaf.

Lucchese Classics 1883 Boots

Brand y gellir ymddiried ynddo, arddull glasurol, a lledr hynod o gadarn. Beth arall wyt ti eisiau? Cowboi wir. Gwasanaeth Tanysgrifio Sanau Du

Sanau o ansawdd uchel yn cael eu danfon bob mis (neu ar adegau eraill o'ch dewis). Oni fyddech chi'n hoffi peidio byth â gorfod siopa am sanau eto? Llawer gwell na chlwb Caws y Mis.

Sharp & Dapper Suspenders

Lliwgar ond o safon. Y man cyfarfod miniog-achlysurol perffaith rhwng crogwyr ffrogiau du a chrogolion lumberjack coch llachar (neu brint tâp mesur). Perffaith ar gyfer tadau hen ffasiwn y mae'n well ganddynt fresys na gwregysau.

Brwshys Dillad Caint

Brwshys siwt syml, cain. Po brafiaf yw'r brwsh, y mwyaf tebygol yw rhywun o'i ddefnyddio,iawn? Mynnwch yr un neis ac anogwch arferion da.

Grooming

Philips Norelco D-Finer Trimmer Precision

Dewis eleni o'r categori trimiwr gwallt trwyn/clust rhyfeddol o gystadleuol. Daw un handlen â dau ben: trimiwr arddull tiwb ar gyfer trwynau a chlustiau, ac offeryn siapio fflat ar gyfer tocio barfau, llosgiadau ochr a gyddfau. Mae'n bosib y bydd y trimio di-boen, heb tynfad, yn gwneud hwn yr anrheg orau a roddwch i'ch tad - nid y bydd yn ei gyfaddef.

Tweezerman Petite Tweezer Set

Bach iawn a chadarn, gyda chas cario lledr a gwarant hogi oes. Perffaith ar gyfer teithio awyr, nawr bod y TSA yn caniatáu pliciwr eto!

96. HeadBlade Set Dwylo'r Groomster" href="//www.realmenrealstyle.com/236-amz-manicure-set" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer">HeadBlade Set Dwylo'r Groomster

Rhoi’r “dyn” yn ôl mewn “trin dwylo.” Mae cwdyn lledr caled yn dal chwe theclyn trimio. dwylo, heb yr holl arogleuon ffrwythus a naws olewog, Hufen law y gall hyd yn oed y tadau mwyaf macho deimlo'n falch o'i ddefnyddio.

Beard Oil Three Pack From CanYouHandleBar.com

Felly does gen i ddim barf, ond dw i'n dibynnu ar gyngor dynion yn fy rhwydwaith sy'n gwneud hynny.  Os oes barf gennych chi neu'ch tad– mae gwir angen i chi edrych ar yr olewau ansawdd hyn a wneir gan fy ffrind Doug yn Can You Handle Bar.

> Merkur Model 180 Rasel Diogelwch Trin Hir

Y rasel diogelwch ag ymyl dwbl clasurol. Mae dur trwm yn eillio'n esmwyth, ac mae'r llafnau newydd tua deg i hanner cant y pop mewn unrhyw siop gyffuriau. Troswch eich tad i ffwrdd o raseli cetris eleni.

Cyfrifiadur & Electroneg

Sganiwr Dogfen Fujitsu SnapScan iX500

Os ydych chi wedi bod yn ceisio cael eich pobl i fynd yn ddi-bapur, dyma'ch man cychwyn. Sganio FAST, dwy ochr sy'n arbed yn syth i'ch cyfrifiadur, neu i wasanaethau storio cwmwl fel Evernote, Dropbox, a Google Drive. Gellir cadw dogfennau yn uniongyrchol fel PDF, fformatau PDF, JPEG, neu Microsoft Office y gellir eu chwilio fel Word .doc ac Excel .xls  Rwyf wrth fy modd â'r sganiwr hwn!

SanDisk Sansa Chwaraewr MP3 Clip+ 4 GB

Y pethau sylfaenol yn unig: chwaraewr MP3 bach, ysgafn gyda digon o le storio a slot microSD ar gyfer cof estynedig. Nid dyma'r iPod diweddaraf a mwyaf ffansi, ac mae hynny oherwydd nad yw'n ceisio bod. Gall Technophobes ddysgu sut i drin yr un hwn, ac mae oes y batri yn enfawr o'i gymharu ag iPod neu iPhone. Fel bonws ychwanegol, goroesodd fy un i daith ddamweiniol drwy'r golchwr a'r sychwr, felly rydych chi'n gwybod ei fod yn gadarn…

Pecyn Addasydd Tripod Ffôn Clyfar ChargeCity <2

Addasydd un cam ar gyfertrybeddau i'w gwneud yn gydnaws â ffôn clyfar. Yn gweithio gydag unrhyw drybedd safonol (cysylltiad 1/4-20). Yn addasu i ffitio gwahanol frandiau a modelau, gan gynnwys iPhones a ffonau Samsung Galaxy.

Hidlen Amddiffyn UV Tiffen 72mm

A syml, hidlydd ysgafn y gallwch ei adael ar eich camera bob amser. Yn hidlo golau UV allan, gan leihau golchi allan a lliw glas, yn enwedig ar ergydion a dynnir ar uchder uchel neu ar draws dŵr. Fel bonws ychwanegol, mae'n darparu haen ychwanegol o amddiffyniad rhwng y lens ac unrhyw faw, graean, a lleithder. Strap Llaw Elastig

Câs syml, cadarn sy'n troi'n agored i wneud safiad ar gyfer iPad. Yn deffro'r iPad pan fydd yn agor ac yn ei roi i gysgu pan fydd yn cau. Yn dod gyda dolen stylus a strap llaw elastig ar gyfer dal cyfforddus. Ar gael mewn meintiau gwahanol ar gyfer pob model, gan gynnwys y Mini a Mini 2. Os yw eich tad yn dal i gario ei iPad yn “noeth,” dyma ei anrheg am eleni.

60. Nikon 18-200mm Telephoto Zoom Lens� " href="//www.realmenrealstyle.com/235-amz-dslr-lens" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer">Nikon 18-200mm Telephoto Zoom Lens

Mae'r gwydr yn ei le, ac mae hwn yn dod â busnes Mae corff camera Nikon sylfaenol a'r babi hwn yn cyfateb i luniau da, drwy'r amser Anghofiwch lugio o gwmpas dwsinau o lensys arbenigol.bydd un yn gwneud y rhan fwyaf o ffotograffwyr hobi yn hapusach nag unrhyw nifer o opsiynau arbenigol.

> Clustffonau Mewn Clust “The Plug” Koss

Clustffonau blagur clust neis, sylfaenol gydag ansawdd sain trawiadol ar gyfer eu hystod prisiau.

> Gwegamera Logitech HD Pro C920

Mowntiau ar ei ben y cyfrifiadur, gan ddisodli'r peth bach bach adeiledig am byth. 1080p, HD, cymysgedd fewnol, gallu chwyddo - bydd yn newid gwe-ddarllediadau dad am byth. 0>Affeithiwr bach taclus ar gyfer y teulu Nikon o gamerâu DSLR. Mae teclyn rheoli o bell di-wifr yn gweithio'n wych ar gyfer lluniau grŵp a datguddiadau lluosog dros amser, neu ar gyfer sefydlu “bothiau lluniau” ar gyfer partïon a digwyddiadau. ³ Darllenydd E-Lyfr Arddangos E-Inc

Mae Unrhyw Kindle yn gwneud anrheg wych. Mae hwn yn dal i fod yn un o'n hoff arddulliau. Ond mewn gwirionedd, cymerwch eich dewis.

APC Back-UPS ES 8 Outlet

Un ffynhonnell bŵer enfawr ddi-dor sy'n symleiddio'r glymu cordiau estyn tu ôl i ddesg y cyfrifiadur am byth — ac yn atal gwrthdrawiadau uniongyrchol pan fydd y pŵer yn diffodd.

TrippLite TLP1008TELTV 10 Outlet Surge Protector

Llawer o allfeydd gyda digon o le rhyngddynt. Yr hyn sydd ei angen ar bob system adloniant cartref.Golau

Deunydd Darllen & Hunan-welliant

Yn cynnwys. Cylchgrawn

A yw Dad wedi lansio ail yrfa neu fusnes o gartref? Mae cylchgrawn Inc. wedi'i dargedu'n benodol at arweinwyr a pherchnogion busnesau. Mynnwch flwyddyn iddo (10 rhifyn) am bris cwpwl o hambyrgyrs.

Men's Journal

Arddull, technoleg, iechyd , ffitrwydd, a theithio—yr holl bethau da mewn bywyd, wedi’u targedu’n benodol at ddynion. Tanysgrifiad gwych i unrhyw un sydd ag Y-cromosom.

Y Damcaniaeth Hapusrwydd: Darganfod Gwirionedd Modern mewn Doethineb Hynafol

Jonathan Haidt yn dadbacio'r seicoleg y tu ôl i athroniaethau hynafol, gan esbonio beth sydd - a beth nad yw - yn gweithio o ddysgeidiaeth enwocaf ein hanes. 2>

I’r meddylwyr dwfn: dadl seicolegydd dros fywyd ystyrlon, gan dynnu ar ei brofiadau ei hun fel goroeswr yr Holocost. Stwff trwm. Fe'i gelwir yn un o'r llyfrau mwyaf dylanwadol yn America, ac am reswm da. i rai sydd wedi ymddeol gyda chwildod. Cyrchfannau mwy prydferth na hyd yn oed y gwyliau mwyaf ymroddedig y gall eu cyrraedd - ond yn ffodus, mae'r lluniau gwych National Geographic bron cystal â bod yno mewn gwirionedd.

> Mecaneg Poblogaidd

Y tincerwr clasurol a chylchgrawn boi gwneud eich hun. Affefryn ers cenedlaethau. Os oes gan Dad yr holl offer yr oeddech chi'n meddwl ei gael yn barod eleni, rhowch gynnig ar danysgrifiad yn lle hynny. adroddiadau newyddion gorau yn America. Ewch â'r dudalen olygyddol gyda gronyn o halen (does ganddyn nhw ddim adran comics, felly mae'n rhaid iddyn nhw roi'r funnies yn rhywle), ond allwch chi ddim dod o hyd i danysgrifiad dyddiol gwell i'w roi fel anrheg, yn enwedig os yw Dad wedi bod yn cwyno amdano clwt lleol sy'n mynd yn fwy crychlyd bob blwyddyn.

> Esquire

Clasur ymhlith cylchgronau dynion. Bydd bron unrhyw un sydd ag Y-cromosom yn dod o hyd i rywbeth ynddo y mae'n ei hoffi. Nid wats arddwrn ffansi mo'r cyfan a merched yn eu dillad isaf, chwaith — Esquire yn dal i wneud newyddiaduraeth ymchwiliol, ac o bryd i'w gilydd yn torri sgŵp mawr. Anrheg perffaith ar gyfer dats â blas perffaith.

“Sut i Fod yn Ddyn” gan Glenn O'Brien

A oedolyn -up gwrthwenwyn i'r olwg arwynebol, hyper-wrywaidd ar “fod yn ddyn” rydych chi'n ei gael ar-lein gymaint. Llyfr golygus yn llawn o waith celf ffraeth a doniol, ond eto'n rhyfeddol o deimladwy.

“Sgidiau Llaw i Ddynion” gan Lazlo Vass a Magda Molnar

Llyfr darluniadol hardd sy'n rhoi popeth sydd angen i chi ei wybod am esgidiau crefftus. Os oes gan dad flas ar esgidiau lledr drud, dyma'r llyfr ar gyferiddo.

“The Power of Habit” gan Charles Duhigg

Y wyddoniaeth y tu ôl i sut mae ein hymennydd yn ffurfio arferion — a sut i eu torri. Gwych ar gyfer tadau sy'n gweithio i wneud newid yn eu bywydau.

2>

“Un Cam Bach a All Newid Eich Bywyd: Ffordd Kaizen” gan Robert Maurer<4

Llyfr “meddylfryd” clyfar i dadau gyda phrosiect hunan-wella. Yn seiliedig ar y ffordd “kaizen”, cyfres o newidiadau bach, cynyddol dros amser a ddechreuodd yn niwylliant corfforaethol Japan ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae'n strategaeth gwerslyfrau ar gyfer cwmnïau fel Toyota o hyd, felly rydych chi'n gwybod bod yn rhaid i rywbeth fod yno. i Wneud Gwahaniaeth Gydol Oes

Newid: Sut i Newid Pethau Pan Mae Newid yn Anodd" gan Chip a Dan Heath0>Llyfr braf, syml am gael gwared ar rwystrau i newid.

Y Pedwar Cytundeb: Canllaw Ymarferol i Ryddid Personol (Llyfr Doethineb Toltec)

Pawb Pro Dad: Saith Hanfod i Fod Yn Arwr i'ch Plant

Gweld hefyd: Gwahanol Fathau o Siacedi i Ddynion - Canllaw Arddull Gweledol

“Gwisgo’r Dyn” gan Alan Flusser

Un o ddau destun ffasiwn clasurol sy’n newid y gêm gan Flusser. Yn llythrennol ysgrifennodd y llyfr ar ddillad dynion yn yr 20fed ganrif, ac yna fe'i hysgrifennodd eto. Peidiwch â phoeni - rydyn ni wedi rhoi'r llyfr arall nesaf ar ein rhestr. Flusser'sParacord

Eich rhaff cyfleustodau sylfaenol. Dylai pawb gael sbŵl yng nghefn y car. Gwnewch hi'n anrheg newydd-deb gydag un o opsiynau patrymog Paracord Planet — mae ganddyn nhw tua hanner cant ohonyn nhw, yn amrywio o binc du plaen i binc neon brith.

RACK Rac esgidiau EM 4-Pâr

Mae rac esgidiau wedi'i osod ar wal yn cadw esgidiau gwlyb oddi ar y llawr ac yn eu hongian wyneb i waered i sychu yn yr aer. Rydyn ni'n defnyddio dau o'r rhain!

Cosco Max Work Platform Stôl Step

Syml. Cadarn. Swyddogaethol. Yn cyflawni'r swydd. A gallwch chi wneud hollt “mynd yn hŷn” ag ef, os oes gennych chi a'ch tad y math hwnnw o berthynas.

Bosch 4000-07 15 Amp 10- Llif Bwrdd Safle Gwaith Modfedd gyda Llif Blygu

Bwrdd gwaith wrth fynd y gallwch ei dynnu allan o'ch boncyff a'i osod mewn munudau. Mae newidiadau llafn un-wrench yn ychwanegu at y cyfleustra. Badass.

> Neidio-N-Carrio 660 Batri Atgyfnerthu o Clore Automotive

Y ddawn o beidio byth â gorfod cardota naid o dieithryn eto. Codi tâl o soced wal rheolaidd, ac yna'n dal ei dâl am oesoedd. Dylai fod gan bob car un.

Kats 1160 300 Watt Gwresogydd Magnum Magnum

Yn dadmer unrhyw beth. Defnyddiwch ef ar flociau injan a sosbenni olew (sy'n gwneud cychwyn LOT yn haws ar yr injan!), neu tynnwch ef allan o'r car a dadmer cwteri a chloeon wedi'u rhewi. Offeryn gaeaf hanfodol i'r rhai ohonom yn y tymhorau isodclasuron. Mae gwybodaeth dda a darlunio a ffotograffiaeth hardd yn ei wneud yn ddarllenadwy, yn addurnol ac yn ddefnyddiol. Mae Dad yn gallu ei gadw ar ei fwrdd coffi a dysgu oddi wrtho. Pa mor aml mae hynny'n digwydd?

Manylion Style Manual

Yn seiliedig ar y cylchgrawn diddordeb dynion o'r un enw, y <5 Mae gan>Manylion Style Manual esthetig achlysurol-cyfoes gwych. Ysgafn a hawdd ei ddarllen - canllaw ffasiwn gwych i ddynion y mae'n well ganddynt fwy o fformat cylchgrawn na gwerslyfr.

Llyfr hardd ac addysgiadol am ben mân dillad dynion. Cock yn llawn manylion am siwtiau, siacedi, a “gwisgoedd chwaraeon” yn yr ystyr gwreiddiol, tweedy hwnnw o'r gair. Ar gyfer tadau sy'n gwerthfawrogi dillad cain.

Gweld hefyd: Sut I Gwisgo'n Hyderus Fel Dyn

Econs of Men's Style

Peidiwch â phoeni - yr “eiconau” dan sylw yw eitemau dillad ac arddulliau, nid enwogion. Holl glasuron dillad dynion mewn un llyfr cain.

A Guy's Guide to Style

Arweinlyfr bach twt, cryno i arddull gan un o awdurdodau ein cenhedlaeth. Yn dweud y cyfan heb unrhyw ffwdan na mws. Os ydych chi am roi un llawlyfr arddull cynhwysfawr, dyma un o'r opsiynau gorau.

Sweet ‘Stache: 50 Badass Mustaches and the Faces Pwy Chwaraeon Nhw

Mae'r teitl yn dweud y cyfan, a dweud y gwir.

Set Bocsys Celf Dynoliaeth

Doethineb casgledigo wefan neilltuo cannoedd o oriau a dwsinau o erthyglau i. Anrheg gwych i unrhyw ddyn.

Dyma neges noddedig a ddygwyd atoch gan Lee Jeans.

Dwi’n bersonol yn gwisgo’u jîns cyfres modern wrth deithio gan fod yr edrychiad ffit a miniog cyfforddus yn anodd ei guro!

sero.> Stanley 84-024 Gefail ar y Cyd Deu-Deunydd Groove 10-modfedd

Eich gefail addasadwy sylfaenol. Ansawdd da, gafaelion cyfforddus, a dim ffwdan.

Stanley 84-058 Set Gefail 4-Darn

Mae'r set hon ynghyd â'r gefail uniadau uchod yn cyfateb i bob pâr o gefail y mae unrhyw berchennog tŷ yn debygol o fod eu hangen. Mae'r set yn cynnwys gefail slip-joint, croeslin, llinellwr, a thrwyn nodwydd.

Chwythwr/Gwactod Trydan Toro Ultra 12 Amp #51599

Mae'n chwythwr dail! Mae'n peiriant rhwygo! Mae'n wag llaw! Y garej popeth-mewn-un a'r teclyn pŵer gwaith iard. Nifty.

Poulan Pro 18-Inch 4 HP Llif Gadwyn Trydan #PP400E

Does neb yn mynd i roi anrheg oerach na chi os ydych chi'n rhoi llif gadwyn. Mae'r un hwn yn fach, yn ysgafn ac yn gludadwy, ond mae'n pacio punch am ei faint. Anrheg gwych i dadau gyda darn o dir sy'n dechrau edrych ychydig yn brysg.

Cable Coleman 14/3 100-tr Hi-Visibility Tymheredd Isel Cord Estyniad Awyr Agored #02469

Cordyn estyn awyr agored wedi'i inswleiddio — da trwy gydol y flwyddyn. Mainc Gwaith Cludadwy Punt

Mae un fainc addasadwy yn troi'n awyren solet, yn march llif, neu'n is yn ôl yr angen.

Makita LXT600 Pecyn Combo 6-Arf Diwifr Lithiwm-Ion 18-folt

Yr holl offer pŵer y gallai dyn eu heisiau mewn un bag cig eidion. Dril gyrrwr morthwyl, grinder, 6 1/2 ²llif crwn, llif cilyddol, fflach-olau, a system wefru symudol.

Leatherman 830039 New Wave Multitool

Greal Sanctaidd y gwregys -gwisgo multitools. Galwch ef yr opsiwn “lleiaf tebygol o gael ei daflu mewn drôr a byth ei ddefnyddio” yn ei gategori. Ffefryn Pob Bachgen Sgowt.

Walker Edison Desg Gwydr a Dur Cyfoes 3 Darn, Arian

Gwersylla & Chwaraeon

KA-BAR Straight Edge Cyllell

Os yw'n ddigon da i Gorfflu Morol yr Unol Daleithiau, mae'n ddigon da i chi. Mor anodd mae yna genre cyfan o fideos YouTube yn dangos pobl yn ceisio torri eu rhai nhw. Oorah.

SOG Tactegol Tomahawk

Eich teclyn coedwigaeth popeth-mewn-un. Gwych ar gyfer bagiau cefn a theithiau hela hir. Digon anodd i sefyll i fyny i ddigon o goofing o gwmpas - taflu, malu pethau ag ef, beth bynnag y dymunwch. Hwyl fawr.

> Teton Sports Mammoth Maint y Frenhines Bag Cysgu â leinin gwlanen

Digon o le i ddau yn 94″ x 62″. Bag difrifol, wedi'i raddio i lawr i ddim gradd Fahrenheit, gyda chwfl arddull mami a bafflau ochr i gadw drafftiau allan. Gwych ar gyfer gwersylla teuluol - fe wnaeth fy ngwraig hyd yn oed ei gymeradwyo 🙂

> Keen Targhee II Esgid Heicio Canol-Ddŵr

Bwysau canol cist heicio perffaith ar gyfer gwersylla teuluol a heicio dydd. Amddiffyn cist llwybr heb bwysau gêr bagiau cefn mwy difrifol.Gwych ar gyfer y dyn awyr agored achlysurol a gwersyllwr teulu. Fel bonws ychwanegol, maent yn gwneud esgidiau gaeaf defnyddiol ar gyfer yr ychydig fodfeddi cyntaf o eira.

> Coleman Red Canyon 17-Troedfedd wrth 10-Traedfedd 8-Person Wedi'i Addasu Pabell Dôm

Eich pabell wersylla i'r teulu. Cymerwch yr “wyth person” hwnnw â gronyn o halen - mae wyth yn ymarferol, ond bydd yn mynd yn dynn. Defnyddiodd fy nheulu'r babell hon dros yr haf ac fe wynebodd stormydd glaw lluosog yn y Black Hills & Parc Cenedlaethol Rushmore!

Du a Decker LST420 Trimmer ac Edger Perfformiad Uchel Max Lithiwm 20-folt, 12-Inch

Lusern Cwad Coleman LED

Bwystfil llwyr o lusern wersylla. Mae pob un o'r pedair ochr yn banel goleuadau symudadwy ei hun, sy'n dal tua awr a hanner o dâl (wedi'i dynnu o'r wyth batris cell D sy'n pweru'r golofn ganolog). Dyluniad cŵl iawn. Ychydig o fochyn batri, fodd bynnag, felly efallai taflu rhai celloedd D aildrydanadwy i mewn pan fyddwch chi'n ei roi fel anrheg.

Scragen wynt hynod o ysgafn a hyblyg wedi'i dylunio gyda beicio mewn golwg. Wedi'i ffitio'n agos, sy'n gallu anadlu, ac yn “drosi” o siaced i freinio gyda llewys zip-off. Yn cynnwys poced gefn sy'n ddigon mawr ar gyfer cloeon arddull U-bolt. Yn union beth sydd ei angen ar dadau sy'n caru beiciau, am hwyl neu ar gyfer cymudo.Combo

Mae un yn dda; mae'r ddau yn well. Goleuadau beic batri AAA gyda goleuadau LED pwerus a bywyd batri hir. Os ydych chi'n chwilio am anrhegion ar thema beiciau ond ddim yn gwneud llawer o feicio eich hun, ymddiriedwch ynom ni pan ddywedwn fod y set gyfatebol hon yn fan cychwyn da.

9> Cloeon-U Cyfres 2 Kryptonite Kryptolock gyda Braced a Chebl Flex 4-Traed

Mae cloi eich beic yn ddiogel yn gynhyrchiad y dyddiau hyn. Mae angen o leiaf dau neu dri chlo ar feiciau neis iawn i ddiogelu'r ffrâm a'r olwynion. Uwchraddio diogelwch rhywun gyda'r set hon: bollt-U hynod drwchus gyda braced mowntio a chebl dur 4 troedfedd. Nid oes unrhyw un yn cael y beic hwnnw heb lawer o waith.

> Tŵr Pŵer Weider

JiMarti TR22 Sport Wrap Sbectol Haul gyda Ffrâm na ellir ei thorri TR90

Ar gyfer chwaraeon, nid ar gyfer steil - ond byddant yn edrych yn eithaf miniog gyda dillad egnïol dad beth bynnag. Mae lensys aml-haen yn wrth-crafu, gwrth-niwl, a gwrth-lacharedd, wedi'u paru â ffrâm hyblyg na ellir ei thorri. Sbectol, Lens Clir

> OXO Good Grips Mwg Teithio Plastig Sêl LiquiSeal

Gwely Theganau Awyr Gwely Cysgu i Ffwrdd

Matras pwmpiadwy sy'n ddigon mawr i ddau (neu hyd yn oed dau ynghyd â chwpl o blant bach, mewn pinsied). Yn gwneud gwersylla yn llawer mwy cyfforddus i bawb, ac mae'n gwneud gwely gwestai defnyddiol mewn pinsied felwel.

Dillad & Cwpwrdd Dillad

Neckties Milwrol o Bwa-N-Ties

Mae'r rhan fwyaf o neckties thema milwrol yn tueddu i fod yn eitemau newydd-deb kitschy. Nid y rhain. Gwneir pob tei sidan mewn stripio catrodol urddasol, yn lliwiau cangen gwasanaeth penodol, gydag arwyddlun ac arwyddair y gangen ar y cefn. Mae'r rhain yn rediad argraffiad cyfyngedig, ac mae'r holl elw'n cael ei roi i'r grŵp dielw Stop Soldier Suicide. Neidiwch arnyn nhw tra bod gennych chi'r cyfle - mae llai na 100 ar ôl ym mhob steil!

An Clasur Americanaidd ac un o fy noddwyr premiwm – a dywedaf hynny gyda balchder gan eu bod yn cynnig gwerth gwirioneddol y gallwch ddod o hyd iddo mewn unrhyw siop adrannol allan yna.. Dyma'r gwisgoedd gwreiddiol yn unrhyw le, curwch-'em-up jîns. Mae eu “Ffit Modern” yn wych - yn agos heb fod yn wirion yn ei gylch. Perffaith ar gyfer gwaith tu fewn neu allan. Ac edrychwch ar eu siaced jîn newydd isod!

Amddiffyn Cist Kiwi

Syml chwistrell-ar diddosi ar gyfer esgidiau. Yn seiliedig ar silicon ac nad yw'n staenio, er y gall dywyllu lliwiau golau. Perffaith ar gyfer anturwyr awyr agored o bob math.

Proman Products Manchester Chair Valet

Mae The Manchester Chair Valet yn ddyluniad traddodiadol gyda phren masarn solet. Mae cefnogaeth gyfuchlin hardd wedi'i gwneud â llaw yn gwneud yr uned hon yn gyfforddus iawn i eistedd arni.

Made in Maine RogueWaledi

Wyddech chi fod cardiau credyd wedi’u sgleinio â RFID—sy’n dod yn fwyfwy cyffredin—yn agored i gael eu hacio o bell? Mae'n swnio fel stwff ffuglen wyddonol, ond mae lladron wedi gallu dwyn cannoedd o wybodaeth bersonol ar y tro dim ond trwy eistedd mewn maes parcio ger siop fawr a rhedeg sganiwr. Mae Waledi Twyllodrus yn rhwystro'r signal RFID, gan gadw'ch cardiau'n ddiogel - ac maen nhw'n fain, yn chwaethus, ac wedi'u gosod yn eich poced hefyd. 4>

Uwch-wydn, hynod wydn, ac oer iawn. Gwregys a fydd yn para am oes. Perffaith ar gyfer y dyn awyr agored garw yn eich bywyd, neu ddyn sy'n cuddio yn cario!

> Jîns Denim Bwcle

Dewiswch eich ffit eich hun ac arddull. Mae jîns ysgafn yn berffaith ar gyfer yr haf. Cadwch 'em yn cŵl a steilus gyda Denim Bwcle – mae pob pâr wedi'i ddylunio a'i wneud gan y dyn Jim Buckley ei hun.

Citizen Men's Eco -Drive Primo Chronograph

Oriawr chwaraeon solet sy'n cael ei bweru gan olau — naturiol neu artiffisial — fel na fydd byth angen gwefru na weindio. Rwyf wedi bod yn defnyddio hwn pan fyddaf yn ymarfer corff am y 6 mis diwethaf - ychwanegiad cadarn sy'n berffaith ar gyfer amseru rhwng setiau neu dim ond gwneud yn siŵr nad ydych chi'n hwyr ar gyfer eich apwyntiad nesaf!

Soul Socks

Cwmni newydd gwych yr ydym wrth ein bodd yn ei argymell. Bob mis maent yn rhyddhau dyluniad hosan newydd, lliwgar a'i anfonyn syth at y tanysgrifiwr. Dim ailadrodd – mae'n eitem cwpwrdd dillad unigryw bob mis. Pwy na fyddai'n ei garu?

J. Siwmperi Criw

Siwmper ar raddfa fawr ar gyfer y dyn craff. Llawer o opsiynau da yn eu catalog.

Jaced Cwyr Eddie Bauer Mens

Cynhesrwydd a diddosi i gyd yn un. Yr arddull siaced gwyr clasurol gyda choler melfaréd meddal a chyffiau. Chwaethus a garw.

Esgid Ceidwad Haearn Treftadaeth Adain Goch

Esgidiau gwaith sy'n gweithio go iawn — meddwl newydd! Cyffwrdd â lledr, welts wedi'u pwytho, a gwadnau rwber nad ydynt yn marcio. Os yw'ch tad yn curo'r uffern allan o'i esgidiau gwaith, mynnwch y rhain iddo. Byddan nhw'n para'n hirach nag unrhyw opsiwn arall yn unig.

> Sacedi Lledr Schott

Gwneuthurwr clasurol, a'ch man cychwyn os ydych chi'n prynu siaced ledr i unrhyw un. Rydym newydd gysylltu â'u catalog yn gyffredinol, oherwydd mae cymaint o opsiynau gwych, ond os oes angen cynnyrch penodol wedi'i amlygu, ni allwch fynd yn anghywir â'u Cowhide Achlysurol Racer. Slim, lluniaidd, a rhywiol.

>

Y Blwch Anrhegion Sharp Saith

Rhoddodd fy ffrind Hendrik y pecyn hwn at ei gilydd – 5 neckties, pâr o sanau gwych, ac un tei bocs. Mae'r cyfan wedi'i seilio ar y rhagdybiaeth ein bod ni'n fwy cynhyrchiol ar rai dyddiau o'r wythnos nag eraill...ac nid wyf yn siŵr fy mod yn cytuno ag ef, ond rwyf wrth fy modd â'r unigrywiaeth, yr ansawdd& gwerth yr anrheg hon

Norman Carter

Newyddiadurwr ffasiwn a blogiwr yw Norman Carter gyda dros ddegawd o brofiad yn y diwydiant. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd am arddull, ymbincio, a ffordd o fyw dynion, mae wedi sefydlu ei hun fel awdurdod blaenllaw ar bob peth ffasiwn. Trwy ei flog, nod Norman yw ysbrydoli ei ddarllenwyr i fynegi eu hunigoliaeth trwy eu harddull personol ac i ofalu am eu hunain yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae ysgrifennu Norman wedi cael sylw mewn amrywiol gyhoeddiadau, ac mae wedi cydweithio â nifer o frandiau ar ymgyrchoedd marchnata a chreu cynnwys. Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Norman yn mwynhau teithio, rhoi cynnig ar fwytai newydd, ac archwilio byd ffitrwydd a lles.